COMUNA TURULUNG

Judetul Satu Mare

REGISTRUL AGRICOL

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele: intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari. In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea: report din oficiu, la rubrica, semnatura declarantului Atentie! Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice, urmatoarele fapte: refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor imputernicite de acesta documentele si a evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor refuzul privind asigurarea accesului persoanelor imputernicite de catre primar de a constata la fata locului situatia reala, in vederea verificarii concordantei dintre aceasta si datele din registrul agricol nedeclararea, la termenele si in forma stabilite de prezenta ordonanta sau de normele tehnice prevazute la art. 7 alin. (3), dupa caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol